Skottdagen punktligast i februari

Februari tredje bästa månaden sedan 2013 för persontågens punktlighet. Trafikverket

När persontågens punktlighet för februari summeras landade punktligheten på 93,0 procent. Totalt ankom 78 859 av 84 823 planerade persontåg slutstation i rätt tid vilket gör månaden till den tredje bästa sedan 2013.

Den punktligaste dagen under månaden blev lördagen 29 februari, skottdagen, som därmed satte en prydlig punkt för en månad där bland annat stormarna Ciara och Dennis påverkat punktligheten negativt. Inför stormarna ställdes många tåg in i förebyggande syfte, och då akut inställda tåg enligt gällande mått räknas som försenade bidrog ovädren därmed till att utfallet blev lägre för februari jämfört med januari. Sett till samtliga persontåg var utfallet för 2020 dock 4,2 procentenheter bättre än för februari 2019.

– Att vi fortsätter ha en leverans på betydligt högre nivå jämfört med tidigare år, även om vi under februari haft en del utmaningar kopplat till hårda vindar och höga vattenflöden, stärker min uppfattning att det samarbete vi har inom branschen är på rätt väg. Ett exempel är just avstängningarna vid oväder, där vi genom ensat agerande gör systemet mer förutsägbart för kunder och resenärer. Ett annat exempel är det lyckade spårbytet på Västra stambanan i slutet av februari, ett arbete som involverade många parter och som skapar förutsättningar för en punktlig trafik säger Roberto Maiorana, verksamhetsområdeschef på Trafik.