Nederländska NS uppnådde en stark vinsttillväxt under 2019

NS:s passagerarresor ökade från 1,1 miljoner 2015 till 1,3 miljoner 2019. Foto: Wikimedia, kredit: Jan Derk Remmers

Nederländska järnvägsoperatörern NS uppnådde en omsättning på 6,66 miljarder euro under 2019, enligt operatörens årliga redovisning. Det blev ett lyft med 12,4 procent från 5,92 euro 2018.

NS:s inhemska rörelseomsättning steg med 6 procent till 2,66 miljarder euro.

Årsresultatet var 287 miljoner euro, en ökning med 47 procent från 195 miljoner euro 2018, medan nettovinsten var 215 miljoner euro, en ökning med 85 procent från 116 miljoner euro 2018. NS säger att denna starka förbättring genererades från verksamheten i Nederländerna.

Den inhemska omsättningen ökade med 6 procent till 2,66 miljarder euro, ett lyft från 2,5 miljarder euro 2018, baserat på en ökning av passagerarkilometer med 3,7 procent, vilket blev den högsta ökningen sedan 2008.

Tillväxten gällde främst i regionen Randstad (6,4 procent) och i Amersfoort - Deventer (10,7 procent), Arnhem - Utrecht (8,2 procent), Venlo - Eindhoven (7,4 procent) och Groningen - Zwolle (5 procent).

NS meddelade nyligen att det betalade cirka 2 miljarder euro i spåråtkomstavgifter och avgifter enligt företagets koncession, vilket gav NS exklusiv rätt att bedriva trafik längs landets kärnnät mellan 2015 och 2019.

Omsättningen från utveckling och drift av stationer minskade med 45 miljoner euro till 547 miljoner euro, på grund av överföringen av olika detaljhandelsföretag, efter den nödvändiga omstruktureringen som den nederländska finansministern införde efter anbudsavvikelser i Limburg och en rad prestationsproblem.

I slutet av 2019 hade NS 818 miljoner euro kontanter tillgängliga mot i 755 miljoner euro finansiella förpliktelser. NS förklarade sig skuldfritt och räknar med att kunna täcka planerade investeringar fram till 2024.

NS säger att företaget har uppfyllt alla krav i koncessionen 2015-2025 som beviljats ​​av den nederländska regeringen, vilket kommer att resultera i en bonus på 6 miljoner euro från nederländska infrastrukturministeriet.