Skånetrafikens upphandling av nya tåg överklagas

Skånetrafiken avvaktar förvaltningsrättens prövning. Foto: Skånetrafiken

Skånetrafikens plan att köpa nya fordon och skapa fler sittplatser för de som reser på sträckan Helsingborg-Malmö-Copenhagen Airport-Köpenhamn riskerar att försenas. Detta efter att en av leverantörerna i upphandlingen ansökt om överprövning. Därmed pausas fordonsanskaffningen tills dess att förvaltningsrätten meddelat beslut.

– Efter två års upphandling är vi nu redo att teckna avtal med vinnande anbud. Ansökan om överprövning innebär dock att vi just nu inte kan gå vidare med att teckna avtal. Istället avvaktar vi nu förvaltningsrättens prövning av ansökan, säger Maria Nyman affärsområdeschef tåg på Skånetrafiken och fortsätter:

– Nu finns en uppenbar risk att de Skånska pendlarna får vänta på nya fordon och på mer sittplatskapacitet på den hårdast belastade sträckan Helsingborg-Lund-Malmö-Köpenhamn.

Utvärderingen gav Stadler Bussnangs anbud – som erbjöd tågsätt med möjlighet till cirka 850 sittplatser – lägst utvärderingspris samtidigt som anbudet uppfyllde samtliga krav på leverans och trafikstart till december 2022. Trafikstarten för de nya tågen är planerad till december 2022. Som ett första steg ska tågen trafikera sträckan Helsingborg-Landskrona-Kävlinge-Lund-Burlöv-Malmö-Copenhagen Airport-Köpenhamn Österport.