Lokomotiv från Newag Griffin beviljades certifiering

Newag meddelade att fordonen har en hög säkerhetsstandard, bekväm inredning och hög dragkraft. Foto: Wikimedia: kredit: Gigabyt

Polska järnvägsmyndigheten UTK utfärdade nyligen ett drifttillstånd för Newags elektriska lokomotiv E4DCU Griffin enligt gällande tekniska specifikationer för driftskompatibilitet.

PKP Intercity beställde 30 elektriskt drivna lokomotiv av typ E4DCU Griffin, värda mer än 140,1 miljoner dollar.

Certifieringen kommer tre dagar efter att Newag levererade åtta Griffin-lokomotiv, som hade rekvirerats av PKP Intercity.

Griffins lokomotiv-modell med fyra axlar är utrustad med ETCS nivå 2 baslinje 3.4.0, och kan transportera upp till 800 ton tunga passagerartåg och upp till 3200 ton tunga godståg med en toppfart på 160 km/h.

Enheterna som levereras för PKP Intercity är en del av en beställning för 30 lok som är värda drygt 140 miljoner dollar.