Implementering av en modern säkerhetsstandard för Rail Baltica inledd

Förarhytt på ett ICE-tåg. Foto: creative Commons, kredit: Sebastian Terflot

Det internationella anbudet om konsulttjänster med titeln: ”Tillförlitlighet, tillgänglighet, underhållsbarhet och säkerhet (RAMS)” har avslutats och vinnaren har valts ut.

Konsulttjänsterna utförs av inspektions-, certifierings- och ingenjörskonsultföretag RINA Consulting. Det ekonomiska ersättningen ligger på 510 000 euro. Kontraktet undertecknades den 20 januari 2021 och kommer att slutföras om 12 månader.

- Utvecklingen av Rail Baltica RAMS-koncept är ett viktigt steg framåt i projektimplementeringen. Genom att utveckla RAMS tekniska krav, som kommer att integreras ytterligare i projektets design och konstruktion, kommer vi att säkerställa att den nya linjen uppfyller de krav som krävs, ifråga om säkerhet och europeiska standarder, och att den är kompatibel med de system som används i det europeiska järnvägsnätet, säger Marc Philippe El Beze, teknisk chef för RB Rail AS.

RAMS utgör nyckelelementet i utvärderingen inom järnvägsindustrin idag. RINA:s ansvar kommer att vara att definiera kraven på säkerhet, tillförlitlighet, tillgänglighet och underhållsbarhet enligt europeiska standarder, som är de högsta i världen. Dessutom kräver kontraktet leverans av specifika studier om tänkbara säkerhetsrisker.

RINA erbjuder ett brett utbud av tjänster inom energi-, marin-, certifierings-, transport- och infrastruktur- och industrisektorerna. RINA har över 3900 anställda och 200 kontor i 70 länder världen över

- RINA har en lång historia inom sektorn för järnvägssäkerhet. Den europeiska infrastrukturen är bland de mest tekniskt avancerade i världen. Detta kontrakt är ett viktigt erkännande som gör det möjligt för oss att tillämpa de färdigheter som samlats in från olika projekt och som är av strategisk betydelse såsom den italienska höghastighetslinjen, det norska signalprogrammet, Marmaray-linjen under Bosporen och den nya järnvägen Shah-Habshan-Ruwais i Förenade Arabemiraten, berättar Roberto Carpaneto, VD för RINA Consulting.