Ett falskt alarm stoppade tågtrafiken mellan Italien och Österrike

Järnvägsstationen vid Brenner vid österrikisk-italienska gränsen. Foto: Wikimedia. Kredit: Vladimir Menkov

Drygt 150 personer i norra Italien har blivit smittade med coronaviruset och tre personer har avlidit (25.2.2020).

De österrikiska myndigheterna reagerade och stoppade tillfälligt tågtrafiken vid Brenner. Två tåg från Italien stoppades vid Brenner den 23 februari.  

Ett av tågen hade två tyska kvinnor ombord som hade feber och svår hosta. Enligt det österrikiska inrikesministeriet i Verona testades de dock negativt för det aktuella coronaviruset. Innan resan fortsatte strax före midnatt samlades de cirka 500 passagerarna i ett av de två tågen.

Nästa morgon nådde Eurocity 1288 sedan Münchens centralstation. Många passagerare, några med ansiktsmasker, kunde lämna tåget. Brenner är den viktigaste järnvägen från Italien till Tyskland.