Region Stockholm medlemmar i Oslo-Stockholm 2.55

Gustav Hemming (C) Tillväxt- och Samhällsplaneringsregionråd och Malin Fijen Pacsay (MP) ordförande i Klimatberedningen är för järnväg mellan Stockholm och Oslo. Foto: Region Stockholm

Snabbare tåg mellan Oslo och Stockholm är bra för den regionala utvecklingen och klimatet. På torsdagens Tillväxt- och regionplanenämnd beslutades att Region Stockholm blir adjungerade medlemmar i Oslo-Stockholm 2.55. Bolaget  arbetar för att skynda på utbyggnaden av tåg mellan våra huvudstäder, och städerna däremellan.

– En anständig järnväg mellan Stockholm och Oslo kan flytta resor från flyg till tåg, skapa ett grönt tillväxtbälte genom Mellansverige och föra våra huvudstäder närmare varandra. Vi hoppas nu att vårt steg in i samarbetet leder till att Osloregionen också stiger på tåget och att regeringarna i Sverige och Norge tar chansen att stärka banden mellan våra länder, säger Gustav Hemming (C) Tillväxt- och Samhällsplaneringsregionråd.

Samtidigt som resandet mellan Oslo och Stockholm ökar kraftigt så är dagens tågförbindelse som tar drygt fem timmar inte tillräckligt konkurrenskraftig.

– Det är helt orimligt att det görs 1,4 miljoner flygresor om året på en sträcka som bara är drygt 40 mil. Tåg på mindre än tre timmar till Oslo kräver små investeringar men ger stora vinster för både resenärerna och klimatet. Att spåren inte redan är på plats är helt obegripligt. Det här behöver bli av nu och jag hoppas att Region Stockholms engagemang kan skynda på processen, säger Malin Fijen Pacsay (MP) ordförande i Klimatberedningen Region Stockholm.