Byråkrati försenar det fjärde järnvägspaketet

Det fjärde järnvägspaketet implementeras nu inom hela EU men kan komma att bli försenat i Sverige. Foto: Transportstyrelsen

Arbetet med att införliva det fjärde järnvägspaketet riskerar att bli försenat rapporterar Transportstyrelsen. Lag och förordning kommer förmodligen inte att hinna beslutas innan den 16 juni som är slutdatum för implementering av de nya EU-reglerna.

Detta är förstås olyckligt för alla inblandade, både för Transportstyrelsen och branschen som helhet. Transportstyrelsen vet inte vilka konsekvenser detta kan tänkas få. Däremot arbetar man med en analys av vad som i så fall kommer gälla under perioden 16 juni och till dess att de anpassade lagarna finns på plats. Det handlar till exempel om säkerhetsintyg, fordonsgodkännande och ny tidplan för föreskriftsförändringarna.

Svenska regler behöver anpassas så att de uppfyller de nya krav som finns i EU-paktetets rättsakter. Det sker i samarbete med infrastrukturdepartementet i fråga om lag och förordning. Även en hel del av Transportstyrelsens föreskrifter behöver anpassas. Parallellt med det nationella arbetet sker ett arbete inom EU där kommissionen tar fram så kallad genomförandelagstiftning.