Kräver bättre villkor för arbetstagare inom spårtrafiken

Fackförbundet ST vill ta bort ensamarbete för spårvägspersonal. Foto: Trafikeverket

Inget ensamarbete, betalt för all tid som man står till arbetsgivarens förfogande, och bättre ekonomisk trygghet för medlemmar som av medicinska skäl inte kan fortsätta i sin yrkesroll. Det är några av de viktigaste yrkanden som Fackförbundet ST har meddelat arbetsgivarsidan Almega inom avtalsområdet Spårtrafik inför vårens avtalsförhandling. ST kommer också kräva att löneutvecklingen anges i en tydlig procentsats i nivå med riktmärket inom det kommande industriavtalet.

– Det ligger inte i våra medlemmars intresse att avskaffa procentsatsen, som arbetsgivarsidan pratat om i flera år. Vi vill fortsatt ha en garanterad löneutveckling inskriven i kollektivavtalet. Vi vill också att själva löneprocessen utvecklas, så att det inte uppstår stora skillnader mellan de som har individuell lönesättning och de som har tarifflön, säger Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef på Fackförbundet ST.

ST vill i likhet med Facken inom industrin skriva ett avtal på 1 år. Avtalet bör också innefatta åtgärder för att undvika ensamarbete. Alltfler ST-medlemmar inom spårtrafiken vittnar om en ökad hotbild där våld och sexuella trakasserier förekommer. Därför yrkar ST på att det skrivs in en nolltolerans i det nya avtalet för att motverka detta.

– Vi måste få bort den så kallade enbemanningen ombord på tåg, för det utsätter våra medlemmar för mycket stora risker. Tekniska skyddsåtgärder är bra naturligtvis, men det räcker inte, säger Åsa Erba Stenhammar.

ST:s medlemmar har också signalerat stort missnöje med hur arbetstidsreglerna används i schemaläggningen. Med dagens regler inträffar det ofta att tågpersonal inte får full ersättning för all den tid man står till arbetsgivarens förfogande.

– Vi tycker det är rimligt att man får betalt för den tid man tvingas vara borta från hemmet. Det finns tågförare som under en månads normalt arbete kan tillbringa sammanlagt mer än en hel arbetsvecka på annan ort utan att kunna räkna det som arbetstid. Det gör det svårt att ha en vardag med familj och fritid, säger Åsa Erba Stenhammar.

ST vill också förhandla om ekonomiskt skydd för de medlemmar som har trafiksäkerhetsklassade tjänster med medicinska krav. Den som inte längre uppfyller Transportstyrelsens krav för trafiksäkerhetstjänst på grund av en medicinsk åkomma riskerar idag att bli av med jobbet eftersom de inte får jobba men inte är sjuka nog för att få sjukpenning. Här vill ST se en förhandlingslösning som garanterar medlemmarna en ekonomisk trygghet.