Övre Österrike beställer upp till 70 spårvagnar

Schiene OÖ kommer att äga fordonen och hyr dem till Stern & Hafferl enligt ett PSO-avtal. Foto: Schiene OÖ

Övre Österrikes regionala regering har givit infrastrukturförvaltaren Schiene OÖ i uppdrag att anskaffa upp till 70 spårvagnståg för drift på flera olika linjer.

Uppdraget kommer att omfatta en första beställning för 20 spårvagnar, med möjlighet till ytterligare 50 enheter.

Övre Österrike har anslutit sig till ett konsortium som består av flera tyska och österrikiska tågoperatörer, däribland Albtal Transport Company (AVG), Karlsruhe Transport Authority (VBK), Erms-Neckar-Bahn (ENAG), Saarbahn, Salzburg Local Railways (SLB) och Central Saxony Transport Authority (VMS), som vill starta ett gemensamt upphandlingsförfarande för upp till 500 spårvagnar. Därigenom förväntar sig parterna en finansiell besparing på upp till 20 procent.

VBK och AVG förvaltar gemensamt upphandlingen för alla projektpartners räkning, eftersom de infordrar minst 150 fordon.

Spårvagnarna för Övre Österrike kommer att vara dubbelriktade, 37 meter långa och 2,65 meter breda. Ingångsnivån är 560 millimeter hög, med ett rörligt steg för att möjliggöra ombordstigning från 380 millimeter höga plattformar. Varje spårvagnssätt kommer att ha 80 till 90 platser med total kapacitet för 200 passagerare.

Det kommer att finnas plats för cyklar och en toalett för passagerare med nedsatt rörlighet. Anbudsprocessen inleds i mars 2020.