Järnvägstransporter ökar containervolymerna i Göteborgs hamn

Mycket av det långväga exportgodset består av svenska basindustrivaror som stål och skog. Foto: Göteborgs Hamn

Containervolymerna ökar i Göteborgs hamn för andra året i rad. En tydlig trend är att containergods från hela Sverige koncentreras till Göteborgs hamn i växande grad, och det sker via järnvägen. Totalt transporterades 456 000 TEU genom hamnen på järnväg – det är den största volymen i hamnens 400-åriga historia. Det visar Göteborgs hamns nyligen sammanställda godsvolymer för helåret 2019.

– Växande järnvägsvolymer är positivt på många olika plan. Det understryker att Göteborg är hela Sveriges godsnav från norr till söder på ett tydligt sätt, och det är ett kvitto på att våra investeringar i hamnens järnvägsinfrastruktur och omlastningsmöjligheter är helt rätt väg att gå, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn.

Järnvägsburet containergods ökar även sett till andel. Över hälften av containergodset på fartyg tar tåget in eller ut ur hamnen på landsidan. Det är nivåer som ingen annan internationell storhamn når upp till.

– Vi är stolta över järnvägsutvecklingen som också är miljöriktig. Vi har antagit ett nytt miljömål där vi ålagt oss att minska hela hamnens koldioxidutsläpp med 70 procent i hela Göteborgsområdet till 2030. Fortsatt överflyttning från lastbil till järnväg är en viktig nyckel för att nå dit, säger Elvir Dzanic.

Totalt ökade containervolymerna över kaj med tre procent i hamnen. Det är andra året i rad som containervolymerna ökar. Under 2018 härstammade ökningen främst från hamnens närområde, medan 2019 karaktäriserades av ökade godsmängder från upptagningsområden i hela Sverige.