Vitryska järnvägar förbättrar gränsöverskridande tågförbindelser

Passagerartåg vid vitryska stationen Homiel. Foto: Vitryska järnvägsföretaget BC

Vitryska järnvägsoperatören Belarus Railways (BC) planerar att stärka sitt internationella samarbete under 2020, och samtidigt utveckla landets nationella passagerar- och godstjänster.

BC meddelar att dess fokus för året kommer att bestå av att lösa frågor kring person- och godstransporter för att möjliggöra en ökning av verksamhetsvolymer och antalet passagerare.

Detta inkluderar en ökad användning av intermodala tåg inom landets järnvägsnät och ökad kapacitet när det gäller utnyttjandet av det statliga företaget Belintertrans logistikcenter.

Arbetet kommer att fortsätta med utvecklingen av godskorridorerna Kina - Europa - Kina, samtidigt som godstransporterna mellan Kina och Vitryssland förbättras.

BC vill också förbättra samarbetet med utländska tillverkare av rullande materiel och utrustning, samtidigt som tågoperatören också vill genomföra olika nya investeringsprojekt.