Trafikverket kodifierar hela svenska järnvägsnätverket

Nu ska hela järnvägsnätverket i Sverige kodifieras. Foto: Green Cargo

Kodifiering är ett hett ämne inom Järnvägssverige just nu. Detta beror på att Trafikverket för närvarande bedriver ett projekt där de satsar på att till T20 kodifiera hela nätverket i Sverige, precis som Norge och många andra länder i övriga Europa gjort. Det betyder att de kartlägger vilka lastbärare man kan transportera utan hinder på olika relationer i järnvägsnätet i Sverige.

Kodifieringen består av tre huvudsakliga komponenter. Den garanterar att trailern i sig är konstruerad enligt regelverket för att tillåtas lyftas upp på järnvägsvagn och transporteras på järnväg. Den garanterar också att trailern blir ordentligt lastningssäkrad då kodifieringen talar om vilken vagn som krävs för enheten samt hur vagnen ska vara inställd för den specifika trailern. Olika vagntyper är alltså kompatibla med olika typer av trailers. Kodifieringen garanterar också att profilen är definierad enligt den kod som trailern eller växelflaket har, dvs. inmätning kommer inte behövas längre. Sammanfattat, märkningen på trailern eller växelflaket matchas med märkning på vagnen och kravet om inställningar. Därmed är lasten säkrad, håller sig inom viss storlek och kommer kunna transporteras utan att vara specialtransport på, av Trafikverket, angivna sträckor.

Utmaningen blir för transportörerna att kodifiera sina lösa lastbärare, om de inte redan är det. Kunden behöver också på förhand veta vilken enhet de bokar för transport och vad enheten har för P/C kod med eventuella kompatibilitetsbokstäver. För terminaler handlar det om att kunna ta emot kodifierade beställningar och genomföra lastning enligt kodifiering.

Green Cargo förbereder sig nu för att ta emot kodifierade beställningar. Det kommer att ske genom att informera kunder, utbilda kundmottagare, utbilda driftcenter och planeringsavdelning. Utveckla IT-system för orderhantering, IT-system för rapportering till OPERA samt IT-system för kommunikation om kodifiering med Terminaler.