Nio av tio persontåg punktliga under oktober

Rekordpunktlighet för persontågen i oktober. Foto: Trafikverket

För första gången sedan 2014 har en oktobermånad haft en punktlighet för persontågen på över 90 procent. Under årets oktober ankom 80 994 av 88 949 planerade persontåg sin slutstation i rätt tid, vilket gav en systempunktlighet på 91,1 procent.

Samtliga tre segment backade jämfört med föregående månad. Kortdistanstågens punktlighet försämrades med 0,4 procentenheter, medeldistanstågen med 2,0 och långdistanstågen med 0,5 procentenheter. I jämförelse med oktober 2018 gäller dock det omvända; kortdistanstågen ökade med 2,4 procentenheter, medeldistanstågen med 5,4 och långdistanstågen med 10,6 procentenheter.

Sett till enskilda dagar var punktligheten över 90 procent under 19 av månadens 31 dagar. Högst punktlighet för en enskild dag hade söndag 6 oktober. Av 2 084 planerade persontåg ankom 2 023 slutstationen i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultat på 97,1 procent. Högst punktlighet en vardag inföll onsdag 9 oktober då 2 952 av 3 156 planerade persontåg ankom slutstationen i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultatet på 93,5 procent.

Lägst punktlighet en enskild dag hade månadens sista dag. Av 3 080 planerade persontåg ankom 2 632 sin slutstation i rätt tid, vilket ger ett punktlighetsresultat på 85,5 procent. Den enskilt största orsaken var en olycka på grund av obehöriga i spårområdet vid Stockholms södra, en händelse som försenade drygt 150 tåg.