"Ryska godsvagnar skakar för mycket" 

Det är inte bara i Lojo som rysk godstrafik vållar problem. Även i trakterna kring Uleåborg och Björneborg har trafiken orsakat skakningar. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: GoranH

Ryska tågvagnar som transporterar kol från Sibirien till finländska hamnstaden Hangö skakar för mycket. Ryska godsvagnar är annorlunda än de som används i Finland.

Godsvagnar fulla med rysk kol tros vara orsaken till att en del Lojobors nattsömn blir störd. Orsaken till de stora skakningarna hittas i vagnarnas konstruktion.

Staden Lojo, på finska Lohja, ligger i sydvästra Finland. Lojo har cirka 46 785 invånare. I slutet av oktober inleddes transporten av rysk kol, närmare bestämt antracit, till Koverhars hamn i Hangö.

Antraciten transporteras i godståg från Novosibirskområdet i Ryssland till Koverhar i Hangö för att sedan skeppas vidare till stålindustrin i Europa.

Bara några veckor efter att verksamheten kom i gång började transporterna skapa problem. I Lojo rapporteras om hus som skakar som om det vore en mindre jordbävning, skriver tidningen Länsi-Uusimaa.

Den ryska antraciten forslas bort från tågvagnarna och vidare till fartyg som tar den till Europa. 

Före transporterna inleddes fick Trafikledsverket väldigt lite respons från Lojotrakten men då de inleddes började också klagomålen att strömma in.

Det är tåget som kör igenom Lojo klockan 3-4 på natten som folk har klagat på.

Tåget i fråga är den ryska transporten av antracit.

Godstågen på Hangö-Hyvingebanan kör snabbare i Lojoområdet än vad de gör i Ekenäs och Karis. Därför har de ryska tågvagnarna inte orsakat skakningar i hus i de trakterna.

I Ekenäs kör tågen långsammare på grund av bron över Pojoviken och i Karis är hastigheten lägre på grund av spårbyte.

Konditionen på vagnarna är i sin ordning enligt finländska experter men att skakningarna orsakas av boggiernas placering på vagnarna.

Finlands Trafikledsverk ska nu mäta hur stora skakningarna är i de närliggande husen i Lojo. Mätningarna pågår i tio dagar.

Frågan hur man ska lösa problemet är svår. Vagnarnas konstruktion kan man inte göra något åt. Att sänka hastigheten minskar visserligen på skakningarna men skapar i sin tur nya problem.

Sänks hastigheten på banan minskar nämligen kapaciteten.

En sak som kan råda bot på skakningarna på längre sikt är elektrifieringen av tågbanan. Ett elektriskt lok kan öka hastigheten på banan snabbare än dagens diesellok, och då hade sänkta hastigheter inte påverkat tidtabellerna lika mycket som i dag.