Ökad omsättning och vinst för Railcare

Vinsten under det tredje kvartalet slutade på 16,8 miljoner kronor. Foto: Railcare

Både omsättningen och vinsten ökade för Skelleftehamnsföretaget Railcare under det tredje kvartalet jämfört med samma period 2018 rapporterar Norran Affärsliv. Vinsten blev 16,8 miljoner kronor vilket är en ökning med 21,4 miljoner och omsättningen ökade med 62,1 procent till 101 miljoner.

– Det är tillfredsställande att volymerna av jobb ökar på våra hemmamarknader i Sverige och Storbritannien och att vi utför jobben med samma höga produktivitet, kvalitet och säkerhet och att vi ser en långsiktig satsning av järnvägsunderhåll från våra kunder under många år framöver. Det är stor efterfrågan på våra produkter runt om i världen och inte minst den emissionsfria Multi Purpose Vehicle som vi utvecklar just nu, där vi är först i världen att bygga ett batterifordon på järnvägen i den här storleken, skriver Railcares vd Daniel Öholm.

Under kvartalet har Railcare utfört arbete åt banområdena London North East and Midlands, London North West och South East. De har nu utbildat fler operatörer till verksamheten i Storbritannien.