Almega tar in Tågföretagen som nytt förbund

Almega välkomnar Tågföretagen som nytt förbund. Arkivbild

Vid en extra stämma i Branschföreningen Tågoperatörerna, BTO, fattades de sista besluten inför bildandet av ett gemensamt bransch- och arbetsgivarförbund för spårtrafik. Tågföretagen, som blir det nya förbundets namn, bildas formellt vid årsskiftet och blir det åttonde förbundet inom Almega. Crister Fritzson, vd i SJ valdes till ordförande till den 29 februari då han lämnar SJ. Han ersätts då på ordförandeposten av Ted Söderholm, vd Green Cargo. 

– Järnvägen är en framtidsbransch och en naturlig och viktig del av lösningen på många av framtidens utmaningar. Inte minst inom klimatområdet. Vi har en starkt tillväxt i hela branschen och intresset ökar för spårtrafik, både på gods och personsidan. Samtidigt står vi inför stora investeringsbehov. I Tågföretagen samlar vi hela branschen och kan på så sätt bli ännu mer effektiva inom både bransch- och arbetsgivarfrågor, säger Crister Fritzon, ordförande Tågföretagen. 

Det nya förbundets uppdrag är att driva viktiga bransch- och påverkansfrågor för medlemsföretagen, utveckla och förhandla kollektivavtal samt ge kvalificerad arbetsrättslig rådgivning och stöd i arbetsgivarfrågor. 

– Almega är Sveriges ledande organisation för tjänste­företag med totalt över 11 000 företag som medlemmar. Av alla som jobbar i Sverige idag jobbar tre av fyra med tjänster. Vi ser fram emot att välkomna Tågföretagen som nytt förbund vid årsskiftet. Tillsammans med resten av Almega kan vi driva och utveckla både tjänstesektorns och Tågföretagens förutsättningar ännu bättre, säger Thomas Erséus, vd Almega.