Russian Railways and CargoBeamer AG undertecknade samarbetsavtal

CargoBeamers teknik är designad för så kallad Piggybacking eller Rolling Highway-tåg som transporterar långtradare.Foto: Wikipedia, Joliet Jake

Alexey Shilo, vice verkställande direktör för järnvägsoperatören Ryska Järnvägar och centret för företagstransporttjänster och Marcus Fischer, ledamot i CargoBeamer AG:s styrelse, har signerat ett samarbetsavtal mellan de två företagen.

Undertecknandet ägde rum i Sochi i södra Ryssland den 29 oktober 2019 på konferensen International Railway Forum PRO - Movement 1520.

I memorandumet föreskrivs en ömsesidig utveckling av järnvägstransporter mellan Europa och Kina inklusive transittransporter genom Rysslands territorium och utformning av nya logistikprodukter i Ryssland med hjälp av CargoBeamer-teknik.

CargoBeamers teknik är designad för så kallad piggybacking, i form av godsvagnar eller semitrailers på ett tåg eller i en vagn, vilket möjliggör snabb lastning och lossning, inklusive säker tågtrafik kombinerad med vägtransporter genom användning av speciella vagnplattformar och omlastningsutrustning.

Piggyback-transporterna kommer inte bara att öka volymen inom järnvägstransport. De kommer även att minska tunga vägtransporternas skadliga inverkan på körbanor, infrastruktur och miljö.