Kontrakt för ny järnvägsförbindelse till Stuttgarts flygplats undertecknat

Den nya järnvägslinjen till Stuttgarts flygplats är en del av stadens 21-projekt, som bland annat handlar om bygget av en ny underjordisk centralstation i stadens centrum. Bild: Deutsche Bahn

Tyska Deutsche Bahn (DB) har tilldelat Strabags dotterbolag Züblin och företaget Max Bögl ett kontrakt på 500 miljoner euro för byggandet av en järnvägslinje som förbinder Stuttgart flygplats med den nya höghastighetslinjen mellan Stuttgart och Ulm.

Projektet omfattar bygget av en ny 5,3 kilometer lång linje, en 2,1 kilometer tunnel och en ny 400 meter lång järnvägsstation under Stuttgart flygplats. Linjen kommer delvis att följa motorväg A8 och innebär också en delvis förflyttning av en befintlig väg.

Züblin kommer att vara teknisk ledare för projektet medan Strabag kommer att utföra mark- och vägarbeten. Byggandet förväntas starta redan i januari 2020.

- Projektet syftar till att på lång sikt skapa, högpresterande järnvägsinfrastruktur, med integrering av den nya linjen och Stuttgarts järnvägsnav i det europeiska höghastighetsnätet, vilket ökar spårprestandan för korridoren Stuttgart - Ulm genom att separera snabb och långsam trafik, säger VD:n för Deutsche Bahns Stuttgart-Ulm-projekt, Manfred Leger.

Den 29 oktober arrangerade Deutsche Bahn en fest med anledningen av en genombrytning, som hade genomförts av en tunnelborrningsmaskin. 

Denna 8,1 kilometer lång tunnel utgör inledningen till två ytterligare borrningar av en ny 60 kilometer lång linje mellan Wendlingen och Ulm, som kommer att halvera den totala restiden mellan Stuttgart och Ulm till 30 minuter.