NRC Group tar järnvägskontrakt värt 793 miljoner norska kronor

Bygger nytt dubbelspår mellan Nykirke och Barkåker. Foto: Bane Nor

Bane NOR har tilldelat NRC Group ett kontrakt på 793 miljoner norska kronor för järnvägstekniskt arbete i samband med ett nytt dubbelspår mellan Nykirke och Barkåker. Kontraktet täcker alla järnvägstekniska arbeten, med undantag av signalarbeten, för 13,6 kilomeer dubbelspår från Nykirke söder om Holmestrand, till Barkåker norr om Tønsberg.

NRC Group har systematiskt positionerat sig för tillväxt i järnvägsinvesteringar i Norge. Tilldelningen av detta stora kontrakt inom järnvägsteknik i Norge i konkurrens med norska och europeiska aktörer synliggör vår kompetens och konkurrenskraft på marknaden.

Ett nytt dubbelspår kommer att underlätta fler tåg mellan Oslo och Tønsberg för att ge resenärer en bättre och effektivare vardag när det öppnas för trafik 2024.

– Vi ser fram emot att bidra till byggandet av ny hållbar infrastruktur mellan Nykirke och Barkåker, säger företrädare för NCR.

Konstruktionsarbetet förväntas börja under det fjärde kvartalet 2019. Byggnadsarbetet förväntas starta 2022 med färdigställt 2024. Tilldelningen av kontraktet omfattas av en uppsägningstid på 10 dagar. Slutlig signering av kontraktet kan endast äga rum efter denna period