BLS Cargo beställer fler Vectron-lok av Siemens

På grund av de många länder som BLS:s Cargos godståg kör igenom kommer loken att vara utrustade med ETCS och även med de nationella signalsystemen. Foto: BLS Cargo

Schweiziska järnvägsoperatören BLS Cargo har undertecknat ett kontrakt med Siemens om leverans av 25 lokomotiv av typ Vectron MS, inklusive annan tillhörande utrustning.

Lokomotiven som har 6,4 MW:s dragkraft uppnår en maximal hastighet på 160 km/h. Loken kommer att användas på godstrafiklinjen Rhine-Alpine som förbinder Nederländerna och Belgien, Tyskland, Schweiz och Italien.

På grund av de många länder som godstågen färdas igenom kommer loken att vara utrustade med ETCS och även med de nationella signalsystemen.

Leveransen av loken börjar i slutet av 2020 och fortsätter fram till 2025. Ordern omfattar även de 15 extra Vectron-lokomotiv som BLS Cargo beställde av Siemens redan 2015.

- Med de nya loken kommer vi att komma bättre åt den belgiska marknaden och kan samordna vår verksamhet rikhaltigare med vårt belgiska dotterbolag Crossrail," säger Dirk Stahl, VD för BLS Cargo.