Tågen blir allt punktligare

Persontågens punktlighet i september 2019. Graf: Trafikverket

Trenden med ökad trafik och fler punktliga tåg fortsätter. När årets första höstmånad summerats ankom 92,2 procent av de planerade persontågen sin slutstation i rätt tid. Det är de bästa siffrorna för en septembermånad sedan nuvarande mått infördes 2013.

En punktlighet på 92,2 procent innebär att 78 997 av 85 720 planerade tåg kom i tid. Förutom att årets september står för den historiskt bästa septembermånaden vad gäller antal framförda och andel punktliga persontåg innebär även siffrorna att såväl årets tredje kvartal som årets första nio månader bokförs för nya toppnoteringar.

Hittills i år har över 750 000 persontåg framförts med en total punktlighet på 91 procent. Motsvarande siffor för 2013 var knappt 635 000 framförda persontåg med en punktlighet på 90,2 procent.

Under september förbättrades punktligheten för samtliga tre segment jämfört med föregående månad. Bäst i september gick kortdistanstågen, som står för drygt hälften av samtliga persontåg, med en punktlighet på 95,3 procent. Även i jämförelse med september 2018 förbättrades punktlighetsresultatet för de tre segmenten, mest ökade långdistanstågen vars punktlighet ökade med 6,4 procentenheter.

Sett till enskilda dagar har punktligheten varit över 90 procent i 26 av septembers 30 dagar. Högst punktlighet för en enskild dag hade lördagen den 28 september då 2 067 av 2 136 planerade persontåg ankom slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet blev därmed 96,8 procent. Högst punktlighet en helgfri vardag hade torsdag 26 september då 3 037 av 3 185 planerade persontåg ankom slutstationen i rätt tid, vilket gav denna torsdag ett punktlighetsresultat på 95,4 procent.

Lägst punktlighet för en enskild dag hade månadens första dag, söndag 1 september. Av 2 115 planerade persontåg ankom 1 810 slutstationen i rätt tid, punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 85,6 procent. De tre enskilt största orsakerna till det låga utfallet var två stopp på grund av obehöriga i spår i Solna samt ett elanläggningsfel på grund av nedfallna träd på Mälarbanan.