Nytt avtal för utbyggnaden av tunnelbana

Daniel Helldén (mp), Kristoffer Tamsons (M) & Tomas Eriksson (mp). Foto: Region Stockholm

Nu tecknas ett nytt avtal för utbyggnaden av tunnelbanan. Avtalet innebär att projektstarten tidigareläggs för att starta redan 2020 – fyra år tidigare än planerat. Detta som del av utbyggnationen av kollektivtrafiken kopplade till Sverigeförhandlingen.

– I en växande Stockholmsregion är tunnelbanan aldrig färdigbyggd. Det känns därför både stort och glädjande att vi nu är överens om att tidigare starta arbetet med nästa steg i utbyggnaden. En ny tvärgående tunnelbanesträckning kommer avlasta befintlig tunnelbana, öka bostadsbyggandet och ge helt nya resmöjligheter, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd i Region Stockholm och ordförande för SL.

– Det här är bra nyheter för klimat och resenärer, säger Tomas Eriksson (mp), miljö- och kollektivtrafikregionråd i Region Stockholm.

– Genom fler spårförbindelser i nordsydlig riktning avlastar vid både Slussen och centralen, samtidigt som det är viktigt för att klara klimatutmaningen och möjliggöra nya bostäder. En sån här linje har jag verkar för sedan första dagen jag blev borgarråd och därför är det särskilt roligt att nu ha möjlighet att vara med och tidigarelägga arbetet med tunnelbanan Fridhemsplan - Älvsjö, säger Daniel Helldén (mp), trafikborgarråd i Stockholm stad.