Westbahn överklagar upphandling av passagerartrafiktjänster i Österrike

ÖBB upphör med att skriva in förlängningsklausul i sina upphandlingskontrakt. Foto: ÖBB

Den federala förvaltningsdomstolen i Wien har ogiltigförklarat det direkta tilldelningen av ett 15-årigt kontrakt till österrikiska ÖBB för att driva passagerartrafiktjänster i östra Österrike från december 2019.

Domstolens beslut välkomnades i ett uttalande av operatören Westbahn som hade lämnat in ett rättsligt överklagande baserat på ett förhandsmeddelande som utfärdades i december 2018. Denna hade förutsett att ÖBB skulle ha rätt att driva lokal och regional persontrafik i delstaten Wien, Burgenland och Niederösterreich.

Enligt Westbahn hade domstolen enats om att förslaget till ett tioårigt kontrakt med en femårsförlängning överskred tioårsavtalsgränsen för direkt tilldelade kontrakt som anges i EU:s fjärde järnvägspaket.

Som svar på domen har det federala ministeriet för transport, innovation och teknik sagt att domstolen har bekräftat giltigheten av sin strategi för anbudsinfordran och att den nu skulle fortsätta att revidera kontrakten som tioåriga avtal utan utrymme för ytterligare förlängning.