Banedanmarks beslutsunderlag för ny järnväg från Hovedgård till Hasselager klart

Banedanmark planerar ny sträckning mellan Hovedgård till Hasselager. Foto: Banedanmark

Banedanmarks beslutsunderlag för ny järnväg från  Hovedgård till Hasselager har nu överlämnats för politisk bedömning i Folketinget och har publicerats tillsammans med samrådsunderlaget och den slutliga MKB-rapporten. Det är därför nu upp till politikerna bakom tågfonden, som har beställt beslutsunderlaget, att besluta om projektet ska realiseras och välja mellan de olika föreslagna alternativen. Om projektet formellt antas av Folketinget kan Banedanmark börja detaljutformningen och genomföra projektet.

Den nya rutten kommer att minska avståndet mellan Horsens och Århus med cirka sex kilometer. Dessutom kommer det nya spåret att möjliggöra sex minuters kortare restid.

En ny bana mellan Hovedgård och Hasselager kommer att avlasta den 29 kilometer långa sträckan som går över Skanderborg genom att öka kapaciteten mellan Århus. Detta möjliggör fler avgångar och högre hastigheter.