Miljöpartiet föreslår europeisk tågunion

Jakop Dalunde, Alice Bah Kuhnke och Pär Holmgren vill skapa en europeisk tågunion Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet

Miljöpartiet vill skapa en europeisk tågunion. I en debattartikel i Dagens Nyheter presenterar MP:s kandidater till EU-parlamentet, Jakop Dalunde, Alice Bah Kuhnke och Pär Holmgren, förslag som ska underlätta järnvägsresor över gränserna.

Som det är nu har varje medlemsland egna operatörslicenser, banavgifter och regelverk och Miljöpartiet vill ge EU:s järnvägsbyrå, ERA, i iuppdrag att samordna tågtrafiken i unionen. En övergripande tåglagstiftning bör också införas.

I artikeln lyfts även förslag som redan röstats igenom i parlamentet, bland annat ett gemensamt bokningssystem för tågresor och ett ökat samarbete mellan tågbolagen vid förseningar. För att finansiera den stora omställningen vill de tre politikerna införa en gemensam europeisk flygskatt.

– Det behövs stora förändringar och satsningar för att det naturliga förstahandsvalet för resor mellan länderna inom EU ska vara tåg, skriver de.