Ny järnvägsförbindelse närmare realisering efter att ha fått brittiska regeringens stöd

Här ska en sedan länge nedlagd järnväg ersättas med ett nytt dubbelspår mellan Oxford och Gambridge. foto: Network Rail

Regionen runt universitetsstäderna Oxford och Cambridge i Storbritannien håller på att bli förenade med en ny järnvägsförbindelse redan före utgången av nästa årtionde, vilket skapar möjligheter för ökad sysselsättning och företagstillväxt i hela regionen.

Företagen mellan Bedford och Cambridge har välkomnat nyheten om att regeringen har förklarat sin del av järnvägsprojektet East West Rail, som ett nationellt betydande infrastrukturprojekt (NSIP), med tillfredställelse.

Detta innebär att efter ett omfattande offentligt samråd med lokala myndigheter kan East West Railway Company (EWR Co) ansöka hos den brittiska statssekreteraren om en utvecklingsinpektion (DCO) för projektets slutliga godkännande.

East West Rail skapar en ny direktförbindelse mellan Oxford och Cambridge. Den gynnar likafullt otaliga samhällen i hela regionen och kommer det att bidra till minskade restider och lägre transportkostnader samt underlätta trafiken på lokala vägar.

Stödplanen, som är inräknad i höstbudgeten för 2019, betecknades som ”dubbelt hjälpande”, av minister Sajid Javid, när han redogjorde för regeringens utgiftsplaner för 2020-2021.

- Denna Treasury-rapport vittnar om det fortsatta stödet för utvecklingen av stora transportprojekt i Storbritannien och den bekräftar intentionen om att regeringen vill energiskt driva framåt projekt som East West Rail- förbindelsen från Oxford till Cambridge Arc, konstaterade Javid.