Viktig järnväg mellan Ungern och Rumänien elektrifieras  

Tåget stannar vid den ungerska järnvägsstationen Biharkeresztes nära Rumänska gränsen. Foto: Flickr..kredit: Steve Madden

Den ungerska nationella byrån för infrastrukturutveckling (NIF) har begärt ett anbudsförfarande för ett kontrakt för modernisering och elektrifiering av enkelspårslinjen mellan Püspökladány och den rumänska gränsen nära Biharkeresztes.

Dessutom kommer nya elektroniska system för signalering och passagerarkomfort att installeras och anslutas till CTC-centret vid Püspökladány.

Ungerns statliga järnvägar (MÁV) har redan återuppbyggt banavsnittet mellan Berettyóújfalu - Biharkeresztes. Därmed är en del av sträckan redan klar för trafik.

Senaste datumet för inlämnande av anbudsdokument är 15 oktober. Detta EU-finansierade projekt ska vara klart inom 36 månader efter kontraktets undertecknande.

Fem linjer passerar gränsen mellan Ungern och Rumänien, varav tre transporterar godstrafik. Men för närvarande är endast en av dessa, Lökösháza - Curtici-linjen (del av European Rail Freight Corridor 7) elektrifierad.

Linjen Püspökladány - Biharkeresztes är en del av korridoren från Budapest till Oradea, Cluj Brasov och Bukarest. Trots att linjen inte är en del av järnvägstransportnätet, är den en viktig länk mellan Ungern och Rumäniens regionala centra.

På den rumänska delen av sträckan Budapest - Bukarest pågår för närvarande modernisering av linjen Brasov - Cluj, medan Ungern redan har upprustat linjen Budapest - Pürpökladány. Installeringen av ETCS nivå 2 på denna sträcka möjliggör hastigheter upp till 160 km/h, vilket avsevärt minskar resetiderna mellan Budapest och Oradea.