Digital järnvägskontroll garanterar säkerheten på huvudlinjer i Tyskland

Bombardiers EBI Lock 950 Datorbaserat interlocking-system, CBI, installerades nyligen på Kreiensens järnvägsstation, i norra Tyskland. Foto: Bombardier

Bombardiers digitala signaltekniska upprustning stödjer tyska tågoperatören Deutsche Bahns epokgörande järnvägssanerings- och digitaliseringsprogram, som för närvarande omsätts i praktiken längs Tysklands nord-sydgående banavsnitt.

Världsledande mobilitetskoncern Bombardier Transportation har utvecklat en ambitiös strategi för att öka kapaciteten på järnvägen. Bakom denna satsning ligger tyska regeringens nya transport- och klimatpolitiska målsättning, som inkluderar en forcerad övergång av väg- och luftbaserade transporter till järnvägen.

Nyligen installerades Bombardiers EBI Lock 950 Datorbaserat interlocking-system (CBI) vid Kreiensens järnvägsstation i norra Tyskland.

Detta interlocking-system, CBI, använder avancerat internetprotokoll i for av IP -baserad konstruktion, en nyckelfunktion i modern digital kommunikation. Funktionen stödjer över 300 tjänster per dag och den har en kapacitet som klarar av även flera tåg vid behov.

I år testas den högre kapaciteten under en temporär stängning av huvudlinjen mellan Hannover-Göttingen, som inleddes i juni och som kommer att fortsätta till december.

Linjen mellan Hannover-Göttingen, som är en av Tysklands mest använda sträckor längs nord-sydkorridoren, är också en del av Deutsche Bahns övergripande förnyelseprogram.

Parallellsträckan och ny teknik spelar en viktig roll nu när det gäller att upprätthålla järnvägsservicen under huvudsträckans sex månader långa stängning.