Framgång för Spårväg City till T-centralen

Antalet påstigningar har dubblerats. Foto: Foto: SLL/Region Stockholm

Nu är det ett år sedan förlängningen av Spårväg City till T-centralen invigdes. Sett till antalet resenärer kan förlängningen beskrivas som en succé. I april i år var antalet påstigningar dubbelt så många som året innan.

Spårväg City invigdes 2010. Då gick den från Waldemarsudde till Hamngatan. För exakt ett år sedan invigdes förlängningen av Spårväg City till T-centralen. En förlängning som innebär att den på ett bättre sätt kopplas ihop med tåg, buss och tunnelbana. Sett till antalet påstigningar under vardagar så har resandet ökat kraftigt sedan förlängningen kom till. Ifjol var siffran för april 7200 påstigningar. Motsvarande siffra i år är 14 400. En fördubbling helt enkelt.

– Det är glädjande att antalet resenärer ökat så kraftigt. Det visar att förlängningen var rätt och är ännu ett bevis på att vårt handslag för ordning och reda i ekonomin ger positiva resultat för resenärerna. Med satsningen har vi också möjliggjort en viktig koppling till tunnelbana, buss, fjärrtåg och pendeltåg, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande SL.

– Att så många fler väljer att resa med Spårväg City är det bästa kvitto vi kan få på att satsning var rätt. Nu fortsätter vi prioritera utbyggd kollektivtrafik med fler bussar och nya spår för att fler ska få en enkel resa och livet att gå ihop utan bil, säger Tomas Eriksson, miljö- och kollektivtrafikregionråd.