Bombardier levererar 15 TRAXX MS3-lokomotiv till RegioJet

Bombardiers TRAXX MS13-lok beställdes av den största helt privata Centraleuropeiska järnvägsoperatören RegioJet, med huvudkontor i Tjeckiska Republiken. Foto: Bombardier

Kontraktet handlar om innovativa lok som ska utföra inhemsk och gränsöverskridande passagerarservicei i tjeckiska republiken, där Bombardier är det näst största tillverkningsföretaget för rullande materiel.

Beställningen av ny generation av TRAXX MS3-flersystemslokomotiv är det första när det gäller passagerarservice. Kontraktet innehåller alternativ för ytterligare lok och nya online-beställningsverktyg för reservdelar. Därmed minskar operatörernas behov av att lagra egna reservdelar.

De nya loken kommer att användas för att genomföra inrikes- och gränsöverskridande passagerartjänster mellan Tjeckien och grannländerna. Det nya kontraktet är baserat på ett tidigare från 2017 för köp av åtta TRAXX MS2e-lok. Kontraktet tar hänsyn till RegioJets expansion, inklusive nya verksamheter på inhemska linjer som Brno - Ostrava - Bohumín och utvidgningen av tågoperatörens internationella tjänster till Ungern, som startar i juni 2020.

- Vi ser fram emot att ta emot dessa nästa generationen fordon, eftersom de fyra TRAXX MS2e-lokomotiven vi använder idag utgör en pålitlig och beprövad del av vår flotta. Bortsett från ökad effektivitet och lägre driftskostnader kommer dessa nya lok också att göra det möjligt för oss att utöka vårt affärserbjudande till våra kunder i Central- och Östeuropa, förklarade Jiří Schmidt, RegioJets operativa VD.