Helsingfors spårvagnsnät utvidgas västerut

Beslut om det nya spårvägsnätet i västra Helsingfors fattas i stadsmiljönämnden på våren 2020. Byggandet av det nya nätet inleds i mitten av 2020-talet. Foto: Pixabay, creative Commons licens.

En omfattande omläggning av spårvagnstrafiken är aktuell inom fem år i Helsingfors. Framför allt kan man räkna med stora förändringar i spårvagnslinjerna som betjänar invånarna i västra Helsingfors, skriver dagstidningen Hufvudstadsbladet.

Helsingfors stad presenterade nyligen ett utkast till ett avsevärt utvidgat spårvägsnät med sikte på slutet av 2020-talet. En snabbspårväg mellan Skillnaden och Gamlas ska bli verklighet med en rutt från centrum till Hoplaxvägen, Vichtisvägen, Krämarvägen och Kanteletarvägen.

Ändhållplatsen för snabbspårvagnen skulle vara belägen vid köpcentret Kaari i Gamlas. Vichtisvägen ska byggas om till en stadsboulevard med plats för spårvagnstrafik, två körfält i bägge riktningar och cykelvägar. Snabbspårvägen binder ihop tågbanorna, spårvagnslinjerna i centrum och Spårjokern. Nya spårvagnsskenor byggs på Fredriksgatan, Topeliusgatan och Nordenskiöldsgatan.