Berlins kollektivtrafikföretag BVG satsar på ökad digitalisering

Berlins kollektivtrafikföretag BVG:s tunnelbanetåg vid stationen Alexanderplatz. Foto: Pixabay, Creative Commons

Den tyska huvudstadens kollektivtrafikbolag, Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) AöR, testar nu spårvagnsteknologi som baseras på plattformen Aucotec Engineering Base (EB).

Den största tyska leverantören av kollektivtrafik BVG vill tillämpa digitaliseringen på företagets rullande materiel och busstrafik och lyfta den till en ny nivå för att kunna utnyttja synergieffekter för underhåll och ombyggnader.

Berlinföretaget förväntar sig en förenkling av dokumentationsinsatsen genom sammanslagning av tidigare separata informationskällor till en enda källa.

Grunden för detta är EB:s datamodell, vars objektorientering säkerställer ett konsekvent samarbete, eftersom planer och listor endast består av varierande representationer av objekt som en gång bevarats i modellen.

Därmed måste förändringarna anges på en plats och "överföras" vid varje disciplinspecifik kartläggning. På detta sätt undviks dataöverföringar som är utsatta för fel. Nu är datorstödd styrning för järnvägsteknik möjlig för första gången.

Framtidsorienterad digitalisering

- BVG är en toppmodern kollektivtrafikoperatör som formar framtiden för stadsmobilitet. Vi är mycket nöjda med att kunna följa denna väg med Engineering Base. eftersom det visar att företaget Aucotec har tolkat tidens tecken på ett rätt sätt och att vår plattform ger korrekt svar när det gäller att tillfredsställa efterfrågan på framtidsorienterad digitalisering, säger företaget Aucotecs VD Uwe Vogt.