Bombardier tilldelades nytt spårvagnskontrakt av Dresden

Bombardiers vagnkarrossifabrik i Görlitz, delstaten Sachsen. Foto: BMVI

Dresdens kollektivtrafikbolag, DVB, som trafikerar i tyska delstaten Sachsen, undertecknade ett kontrakt med Bombardier för leverans och underhåll av 30 spårvagnar av typ Flexcity, som kommer att vara utrustade med assistanssystemet ODAS som har utvecklats för att förhindra kollision.

I kontraktet ingår också 24 års underhåll. Baskontraktet är värt 197 miljoner euro och inkluderar ett alternativ för ytterligare 10 fordon och ytterligare åtta års underhåll.

De nya spårvagnarna är bredare än DVB:s nuvarande fordon, vilket bidrar till en kapacitetsökning på 10 procent och erbjuder mer komfort med 2 + 2 sittplatser och stora fönster. För att tågen ska kunna arbeta med befintlig infrastruktur har endast en del av underreden utvidgats över plattformsnivån.

Vagnskorgar kommer att tillverkas i Bombardiers vagnkarosscenter i Görlitz, Sachsen, medan slutmontering och driftsättning kommer att utföras vid anläggningen i Bautzen. Flottan kommer att levereras i slutet av oktober 2023.

- Jag är nöjd med att DVB har förtroende för anställdas kompetens, kunskap och för Bombardiers produkter här i Sachsen och att dessa moderna spårvagnar byggs i orter i Sachsen där det finns begränsat med arbetsplatser, säger delstaten Sachsens näringslivsminister, Martin Dulig .

- Vi behöver snabbt dessa nya lätta spårvagnarna, som ger betydligt större kapacitet. Därmed kan vi erbjuda tillräckligt med utrymme för det snabbt växande antalet passagerare, säger Andreas Hemmersbach, DVB: s styrelseledamot för ekonomi och teknik.

- Under en urvalsprocess med flera steg utvärderades kriterier som teknik, pris, service och design alltefter ett poängbaserat system. Av alla tillverkare erbjöd Bombardier oss det bästa övergripande paketet, sade Hemmersbach till journalister.