Hög punktlighet för järnvägen första halvåret 2019

Punktligheten för persontrafiken var 90,7 procent. Foto: Trafikverket

Aldrig tidigare har så många persontåg körts under de inledande sex månaderna som under 2019. Samtidigt landar punktligheten på 90,7 procent vilket är en tangering av den tidigare toppnoteringen från 2015.

När det första halvåret för 2019 summeras kan vi se att 509 459 tåg har trafikerat svenska spår, och att av dem var 469 823 punktliga. Det innebär att de nått slutstationen senast fem minuter efter planerad tidtabell. Under perioden ställdes 8 634 tåg in resdagen eller dagen innan avgång, de ingår i statistiken och räknas som försenade.

Jämfört med förra ”bästa halvåret” 2015 har antalet tåg har ökat med nästan 10 procent från 464 996 till 509 459. Både 2015 och 2019 har en punktlighet på 90,7 procent. Med andra ord har punktligheten legat på samma höga nivå trots att det körts fler tåg.

Trafikökningen blir extra tydlig när man ser att fler tåg var punktliga tåg 2019 (469 823) än det totala antalet tåg (464 996) både punktliga och försenade) som kördes på den svenska järnvägen 2015.

– Utfallet för årets första sex månader visar att de åtgärder vi genomför på egen hand och tillsammans med branschen sedan förra året gett en positiv trend. Nu gör  vi allt för att fortsätta leverera på en bra nivå, och jag ser verkligen fram emot att ta emot det miljonte tåget någon gång i slutet av året  –  det blir en rolig ”drömgräns” att spränga säger Roberto Maiorana, chef för Trafikplanering och Trafikledning.