CAF och Shapir vann kontraktet för nytt spårvagnsprojekt i Jerusalem

Nya Urbo LRV-spårvagn för Jarusalems spårväg. Foto: CAF

Jerusalem Transportation Masterplan Team (JTMT) har gett TransJerusalem J-Net-konsortiet, som består av CAF och byggföretaget Shapir, i uppdrag att genomföra en utvidgning av Jerusalems spårvagnsnät.

 Det privat-offentliga projektet (PPP) ansvarar för byggandet av 27 kilometer nytt spår, 53 nya stationer och olika depåer.

Projektet kommer att omfatta en 6,8 kilometer förlängning till den befintliga Röda linjen och den nya 20,6 kilometer långa gröna linjen. Röda linjen är för närvarande 13,8 kilometer lång med 23 stationer och klarar av att transportera cirka 145 000 passagerare dagligen.

Kostnaden för projektet beräknas till 1,8 miljarder euro.

Konsortiet kommer också att utforma och leverera 114 nya Urbos av typ LRV:s för den gröna linjen, och renovera de 46 fordon som för närvarande är i drift på den röda linjen.

Avtalet omfattar installering av signal-, energi- och kommunikationssystem samt drift och underhåll av båda linjerna under 15 respektive 25 år, med möjlighet att förlänga drifttiden.

CAF: s andel av kontraktet är värt mer än 500 miljoner euro och inkluderar fordonets leverans och renovering, signalering, energi och kommunikationssystem och projektintegration.

CAF kommer också att ha en 50 procents andel i företaget Special Purpose Vehicle (SPV) som kommer att hantera drift och underhåll av båda linjerna, vilka förväntas omsätta totalt 1 miljard euro.

Byggnationen, som börjar senare i slutet av 2019 med de nya förlängda sträckorna som förväntas bli fullt operativa under 2025.