Delstaten Baden-Württemberg beställer 20 pendeltåg med batteridrift

Siemens batteri-Desiro testas redan i Österrike. Inom ramen av ett gemensamt projekt med Siemens är ÖBB en av de första europeiska järnvägsoperatörerna som säkerställer värdefull informtion inom detta område och utökar därmed kvaliteten på företagets service för passagerare såväl som flottans hållbarhet. Pilotprojektet kommer att genomföras med ett tåg från den serie av Siemens Desiro ML-tåg som för närvarande produceras för ÖBB. Foto: ÖBB – Roman Boensch

Baden-Württemberg har meddelat att delstaten avser att tilldela Siemens ett kontrakt för 20 batteri-elektriska pendeltåg som ska trafikera företaget Ortenaus linjenät.

Statliga tyska Ortenaus leasingsföretag SFBW uppmanades av Baden-Württemberg av delstatsregering att anskaffa nya utsläppsfria tåg som ett alternativ till konventionella dieseltåg för ett bannät, där de kan färdas med eller utan elledningar.

Siemens kommer också att tillhandahålla underhåll för tågen i 29,5 år, medan driften av nätet kommer att genomgå en separat anbudsprocess.

- Eftersom vi tekniskt bryter ny mark med användning av innovativa och utsläppsfria tåg, ville vi också se till att fordonstillverkarna ansvarar för fordonets hela livslängd, förklarade delstatens transportminister Winfried Hermann.

- Tillverkarna måste se till att deras fordon finns tillgängliga varje dag, och det kan räkna med allvarliga påföljder om de inte följer denna regel."

Siemens kommer också att uppfylla vissa mål när det gäller energiförbrukning och kostnader under kontraktets löptid.