Kroatien: Končar Električna levererar 21 eldrivna tåg till HŽPP

TMK2300 i stadstrafik i Kroatien. Foto: Končar Električna

Končar Električna och det kroatiska statliga järnvägsföretaget HŽ Putnički prijevoz (HŽPP) undertecknade nyligen ett avtal om leverans av 21 elektriskt drivna tåg (EMU:er).

Elva av tågen kommer att användas i stadstrafik och de resterande 10 eldrivna tågen är avsedda för regional tågtrafik.

Tågen som har lågt golv, möjliggör snabba på- och avstigningar. De är också anpassade för personer med begränsad rörlighet.

Fordonen är utrustade med passagerarinformationssystem, videoövervakning och internet och passagerare har plats för cyklar och extra bagage.

Förvärvet av dessa nya eldrivna tåg förbättrar transporttjänstens kvalitet, fordonens tillförlitlighet och tillgänglighet i form av betydligt lägre driftskostnader. De möjliggör även ökad turtäthet och fler passagerare. De nya tågen bidrar till att minska miljöföroreningar och energikostnader.

Dessutom utrustar koncernen Končar tågen med en hel del förfinade detaljer och komponenter. Kontraktets totala värde uppgår till 112 miljoner euro. Produktionen av de nya elektriska tågen finansieras till 85 procent med EU-medel inom ramen av Europeiska unionens operativa program, "Konkurrenskraft och sammanhållning" för åren 2014-2020. Femton procent av finansieringen tas från Republiken Kroatiens statsbudget.

Leveranstiden för det första elektriska tåget för stads- och förortrafik är 24 månader efter kontraktets undertecknande, varefter ytterligare 10 tåg för stads- och förortrafik och 10 tåg för regional trafik kommer att levereras. Senaste leveransdatum för alla tåg är december 2023.