Bygget av Munkebäckslänken inlett

Foto: Christer Wiik

Nu har arbetet med att bygga Munkebäckslänken i Göteborg inletts. Den nya länken är tänkt att ge resenärer på spårvagnens linje 5 en direktförbindelse med Östra sjukhuset. Samtidigt upprustas vändslingan vid Östra sjukhu­set för att kunna ta emot den utökade trafiken. I december arbetet vara klart.

De nya spåren byggs mellan Solrosgatan och Munkebäckstorget och samtidigt omvandlas korsningen till en cirkulationsplats. Att förlänga linje 5 till Östra sjukhuset är en efterlängtad satsning som nu blir av och kommer att stå klar lagom till införandet av trängselskatten i Göteborg.

– Det har tidvis varit trångt på spårvagnslinje 1 till Östra sjukhu­set, så det behövs ytterligare trafik dit, men nu får även de boende i Bö och Örgryte en direktför­bindelse till Östra sjukhuset, säger Jarl Samuelsson, chef för spårbunden trafik på Västtrafik.

Arbetet med Munkebäckslänken inleds med att man lägger nya spår från Här­landa ner mot Munkebäckstorget.

Linje 5 börjar gå hela vägen till Öst­ra sjukhuset i samband med tidta­bellsskiftet den 9 december. Vändslingan vid Östra sjuk­huset byggs om till att omfatta totalt tre spår för att klara av att ta emot fler linjer och minska risken för förseningar. Östra sjuhuset får också en ny busster­minal.

Projektet omfattar även bullerdämpande åtgärder längs spårvägen mellan Munkebäckstorget och Östra sjukhuset.