Regeringen föreslår 55 miljarder till järnvägssatsningar

Foto: Christer Wiik

Regeringen kommer i budgetpropositionen att föreslå byggande av Ostlänken, som möjliggör snabbtåg mellan Stockholm och Linköping, utbyggnad av dubbelspår på delar av sträckan Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll.

Den samlade infrastruktursatsningen kommer att presenteras i budgetpropositionen den 20 september och i infrastrukturpropositionen senare i höst. – Genom denna satsning kommer nivån på drift och underhåll att bli nära Trafikverkets mest ambitiösa nivå i Kapacitetsutredningen, alltså den nivå som krävs för att järnvägsnätet ska återfå sin ursprungliga kapacitet, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Tillsammans med landstinget i Östergötland är Linköping och Norrköping med och finansierar Trafikverkets slutliga järnvägsplan för Ostlänken med 70 miljoner kronor.

– Äntligen får vi ett lyft för Linköping och Norrköping. Det är ett kvitto på våra gemensamma ansträngningar under många år. Hela regionen gynnas av att vi får bättre villkor för arbetspendlarna. Vi har en växande gemensam arbetsmarknad och kan nu länka ihop den med Stockholmsregionens arbetsmarknad, säger Paul Lindvall (M) kommunstyrelsens ordförande i Linköping.