Brasiliansk höghastighetsbana åter på banan

Brasiliens höghastighetsprojekt mellan Rio de Janeiro och São Paulo har fått förnyad aktualitet. Projektet värt 16, 5 miljarder dollar kommer att länka ihop städerna São Paulo, Campinas and Rio de Janeiro och ska enligt tidplanen vara klart 2018.

Projektet föreslogs första gången för fyra år sedan och skulle då stå klart till Fotbolls-VM 2014. Men då de inkomna anbuden inte levde upp till den brasilianska regeringens krav, avbröts projektet.

Hittills har företag från Frankrike, Sydkorea, Italien, Spanien, Japan och Tyskland visat intresse för projektet. Banan ska gå genom bergig terräng och korsa flera floder, varför det omfattar en hel del tunnlar, drygt 90 kilometer, samt 100 kilometer broförbindelser.