Tyréns skapar Stockholmsupplevelser för Arlanda Express resenärer

Foto: Tyréns

Dagens flygresenärer vistas i miljöer översköljda av information som kan upplevas både stressande och förvirrande. Arlanda Express vill erbjuda en mer inspirerande och lågmäld miljö, där resenären får en Stockholmsupplevelse genom en serie meditativa rumsliga installationer. Tyréns akustiker har skapat ett antal ljudinstallationer där olika Stockholmsmotiv gestaltas.

Installationerna är utspridda från Centralens biljetthall till Arlandas plattformar, hissar, rulltrappor och kommunikationsstråk där de olika Stockholmsmotiven gestaltas genom en förening av arkitektur–ljuddesign–konst. Här kan resenärerna uppleva uppdiktade sekvenser av miljöer, atmosfärer, möten och händelser, vilka i en eller annan form är förbundna med Stockholm.

Installationerna är ett samarbete mellan A-Train, Hans Birkholz BAU Arkitekter, Björn Hellström och Clas Torehammar Tyréns

I Arlanda Express biljetthall och väntsal på Stockholm C finns den första delen av installationen. Ett skärgårdsassociativt öppet ljudrum vid sidan av strömmarna genom hallen.

I Arlanda Södra finns ett antal installationer. Centralt vid perrongens nya möbel, under ett specialdesignat vingformat tak, kan man lyssna till ett kontemplativt ljudrum. Här kan även de resande lyssna på ett antal karaktäristiska Stockholmsmiljöer.

Rulltrapporna som leder upp från perrongen har ett litterärt tema. I södra uppgången återfinns bilder och ljud av August Strindbergs roman Röda Rummet, från Mosebacke höjder. I den norra rulltrappan återfinns poeten Sonja Åkesson. Bilder och ljud illustrerar två av hennes dikter om sitt liv i förorten och på Drottninggatan under 1960-talet, för övrigt i samma kvarter som Strindberg levde sina sista dagar 60 år tidigare.

Från utrikesterminalerna går rulltrappor ner mot Arlanda Express via två mellanplan, där resenärerna passerar Stockholmstypiska miljöer. I det södra mellanplanet finns ett skärgårdspanorama med ljudinstallationer, från en kobbe i havsbandet.

På det norra mellanplanet får de passerande välkomnande ljud och bilder av Stockholms kajer från Slussen, Gamla Stan och Skeppsholmen.

Hissarna mellan perrong och terminaler har fått en visuell och en auditiv nydesign. Ett aviseringsljud kombinerat med ljus leder resenärerna till rätt hissdörr. Inne i hissarna hörs ekot av skogen.