Amerikanskt höghastighetståg gynnar miljön

Bild: California High Speed Rail Authority

Den planerade höghastighetsbanan i Kalifornien blir ett glädjeämne för alla miljövänner. Det visar en färsk studie från University of California i Berkeley. I studien jämfördes höghastighetstågets miljöbelastning med den från de konkurrerande transportslagen bilen och flyget. Man fann att höghastighetståg som är drivna med ”grön” el är det överlägset bästa alternativet när det gäller såväl energiförbrukning som utsläpp av växthusgaser. Resultaten gäller även om man väger in införandet av mer bränslesnåla flygplan och bilar

Kaliforniens höghastighetståg kommer att länka samman Sacramento, San Francisco, Los Angeles och San Diego. Finansieringen av en första etapp av länken har nyligen godkänts av delstaten Kalifornien, vilket innebär att bygget kommer att påbörjas under 2013.