Strukton Rail får förnyat ansvar av SL

Foto: Christer Wiik

Strukton Rail har fått förnyat förtroende att drifta och underhålla SL:s infrastruktur i Stockholms tunnelbana och på Roslagsbanan.

I de nya kontrakten får Strukton Rail ett större ansvar i hela ledet, från besiktning och planering till genomförande, samtidigt som SL renodlar sin beställarroll. Detta innebär att Strukton Rail tar över delar av SL:s nuvarande verksamhet.

Avtalens löptid är fem till nio år med start i januari 2013. Uppdragen har ett sammanlagt värde på 3 miljarder kronor.