EIB lånar 1 miljard euro till höghastighetsbana i Baskien

Europeiska investeringsbanken (EIB) har tecknat ett avtal om att ge en första utbetalning på 500 miljoner euro för att finansiera bygget av en 140 kilometer lång höghastighetsbana mellan Bilbao, Vitoria och San Sebastián.

Lånet belöper sig på totalt 1 miljard euro. Enligt tidplanen ska banan vara klar 2017.

Lånet ska återbetalas under en period av 30 år med sju amorteringsfria år. Enligt spanska utvecklingsministeriet är de fördelaktiga lånevillkoren ett tecken på EIB:s förtroende för den finansiella styrkan hos den spanska järnvägsinfrastrukturmyndigheten ADIF.