Ny rekommendation ska förenkla spårvagnsupphandling

Foto: Christer Wiik

Spårvagnsstädernas styrelse har godkänt en rekommendation om avtalsmodeller som kan användas vid upphandling av spårvagnar i Sverige. Det är en bred överenskommelse där representanter för både beställar- och leverantörssidan har enats om viktiga kontraktuella principer för leveranser av spårvagnar.

– Det innebär att aktörerna får ett verktyg för att göra upphandlingar och avtalsförhandlingar mer effektiva, säger Jens Forsmark, samordnare på Spårvagnsstäderna. Vår förhoppning är att det kommer att underlätta de satsningar på spårvagnstrafik som nu planeras i såväl befintliga som nya spårvagnsstäder.

Överenskommelsen grundar sig i att branschen förändrat sin syn på avtal och leveranser. Bland annat vill parterna att leverantören ska ta ett tydligare ansvar för att säkerställa avtalade krav före leverans istället för att, som ofta skett tidigare, hänskjuta mycket av verifieringen till beställaren. Delar som gör det dyrare för leverantören utan att förbättra kvaliteten på leveranserna ska tas bort. Samtidigt behövs effektiva påtryckningsmedel för att leveransen ske i tid och uppfylla avtalade krav.

– Det är ett paradigmskifte på gång och det finns en gemensam önskan om en bättre balans i avtalen, säger Jens Forsmark.