Belgiska SNCB delas för att minska förlusterna

I ett försök att få bukt med de Belgiens statliga järnvägars växande skulder och förlustbringande verksamhet har landets företagarminister Paul Magnette föreslagit att koncernen SNCB-Holding upplöses och att verksamheten delas i två fristående företag, järnvägsoperatören SNCB och infrastrukturförvaltaren Infrabel.Förra året uppgick koncernens totala skulder till 3 miljarder euro. Enligt Magnette kommer de årliga förlusterna att överstiga 400 miljoner euro om inget görs.

Enligt förslaget skulle såväl gods- och passagerartrafik, liksom även underhåll, samlas under samma paraply, företaget SNCB. Magnette förslag har välkomnats av EU-kommissionens vice ordförande Siim Kallas. Men fackföreningarna är skeptiska till förslaget och det är fortfarande oklart om det belgiska parlamentet kommer att godkänna det.