Det ska bli enklare att planera spårvägar

Foto: Christer Wiik

Riksdagen har nu beslutat att planering av spårväg och tunnelbana ska kunna ske enbart genom detaljplaneläggning enligt Plan- och Bygglagen. Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2013 och kan minska tidsåtgången vid planering av spårvägar med upp till ett år.

Tidigare har lagen krävt en obligatorisk dubbelprövning enligt både Plan- och Bygglagen och Lag om byggande av järnväg.

– Riksdagens beslut är mycket välkommet och kommer att underlätta de omfattande planer på utbyggnad av spårväg som nu finns i många av Sveriges mest expansiva städer, säger Jens Forsmark, Samordnare för Spårvagnsstäderna.

Spårvagnsstäderna har uppmärksammat dubbelprövningen som ett av de största hindren för en effektiv utbyggnad av spårväg.

– Den har gjort planeringsprocessen tidsödande utan att planeringens kvalitet eller slutresultatet för den skull blivit bättre, säger Jens Forsmark. Nu blir det både billigare och enklare att planera för spårvägsbyggen.