Heldagskonferens i Berlin om svenska och norska infrastrukturprojekt

Den 13 juni 2012 kan tyska underleverantörer inom tåg- och järnvägsteknik på ett heldagsseminarium i Berlin informera sig om affärsmöjligheter inom järnvägsinfrastruktur i Sverige och Norge. Bakom initiativet står Tysk-Svenska Handelskammaren, som på uppdrag av tyska näringsdepartementet vill informera om affärsmöjligheter samt stödja tyska företag att delta vid upphandlingarna av infrastrukturprojekt. Talare är bland annat Trafikverket, Norsk-Tyska Handelskammaren och norska Jernbaneverket

Bakgrund till konferensen är de ökande investeringar som svenska och norska staten planerar inom järnvägsinfrastrukturen. En stor del av järnvägsnäten behöver förnyas och byggas ut. Denna konferens ger tyska företag möjlighet att informera sig direkt hos Trafikverket och Jernbaneverket om kommande infrastrukturprojekt och upphandlingar.

På agendan står förutom en beskrivning av planerade infrastrukturprojekt arbetsrättsliga samt skatte- och exportjuridiska frågor i Sverige och Norge.