Paris pendeltåg uppgraderas för miljarder

Parisregionens transportmyndighet har nyligen godkänt ett investeringspaket på 870 miljoner euro för uppgradering av Paris pendeltåg. Det handlar om att öka kapacitetet och förbättra punktligheten på RER-nätets linje A, som sägs vara ”den mest trafikerade i Europa”. 630 miljoner euro går till infrastrukturarbeten och 240 miljoner öronmärks till en uppgradering av fordonsparken. RATP, SNCF och RFF kommer tillsammans att arbeta för att förbättra driften av linjen, med det slutliga målet att upprätta en gemensam ledningscentral.